Aktivitet

Fullsatt på vårt bostadsseminarium i Haninge

Syntolkning: Delar av publiken på bostadsseminariet i Haninge Kulturhus 7 oktober 2015
Syntolkning: Delar av publiken på bostadsseminariet i Haninge Kulturhus 7 oktober 2015 Foto:jagvillhabostad.nu

Den 7 oktober 2015 höll Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Haninge ett bostadsseminarium om hur man kan bygga mer och framförallt billigare hyreslägenheter. Det var oerhört roligt att så många bostadspolitiskt intresserade från hela länet kom ut till oss i Haninge.

Det går inte att bygga billigt eller fort har vi fått höra. Syftet med kvällen var att försöka motbevisa det och höra hur kommunerna kan bli mer offensiva i sina upphandlingar. De som är insatta i bostadsbristens grundproblem vet att det byggs för lite och det byggs för dyrt. De flesta lägenheter som byggs är bostadsrätter eller hyresrätter med väldigt höga hyror. Vi vet också att efterfrågan på hyresrätter med rimliga hyror är hög och stora grupper i samhället har svårt att skaffa ett eget boende. Bristen på bostäder gör bl.a. att unga inte kan flytta hemifrån och starta sina vuxenliv. Att den som vill anställa inte får tag i personal. Att den som vill skilja sig stannar kvar. De höga hyrorna gör att långtidssjuka, arbetslösa, pensionärer och andra låginkomsttagare får svårt att bli godkända som hyresgäster. Rätt till bostad är en mänsklig rättighet och något som vi politiker måste tillgodose på ett bättre sätt. Det kan låta lite torrt då man pratar om markupplåtelser, lagar och paragrafer. Men kom ihåg att en bra bostadspolitik främjar människors frihet, klimatet, feminismen, kollektivtrafiken, tillgängligheten, jämlikheten och dessutom kan ses som ett antirasistiskt arbete. Detta för att ett folk som har sina basbehov sörjda för är mindre benägna att leta efter en syndabock.

Då många i publiken kom från andra delar av länet ville vi inte fokusera så mycket på just Haninge. Men vi inledde med en kort information från Britta Orring – Mark och exploateringschef i Haninge kommun.  Britta berättade om kommunens bostadsplaner. Vad som snart är klart och vad som planeras i närtid. Störst är projektet Haningeterassen som påbörjats. Här kommer det bli en ny modern bussterminal, kommersiella lokaler, vårdlokaler och ca 450 lägenheter. Hon berättade även om Vega, Ribby Ängar och de 180 nya ungdomslägenheterna som nu byggs i moduler.

Konceptet Snabba Hus presenterades av Vanda Kehr – arkitekt, projektutvecklare och aktiv i organisationen jagvillhabostad.nu och Teo Strömdahl Östberg som är ordförande för jagvillhabostad.nu.

 • Föreningen har funnits under 14 år och började som en utbrytning ur Hyresgästföreningen
 • Snabba Hus satsar nu på att uppföra modulhus för unga som man visat går att utföra på ett sätt som tillfredsställer de flesta krav som kan ställas på tillgänglighet, miljö och kvalitet
 • I Västberga byggs nu modulhus tillsammans med Svenska Bostäder under benämningen ”Snabba hus” – se hemsidan www.snabbahus.nu
 • Föreningen arbetar med konceptet tidsbegränsat bygglov som omfattar upp till 15 år varefter husen bedöms kunna flyttas till nya områden
 • Prisexempel: en 1:a på 32 m2 för 4.900:-/mån
 • Största problemet för att få ned kostnaden är kommunernas tomträttsavgälder
 • Handbok över ”Snabba hus” under utarbetning, beräknas klar i nov för publicering på webben
 • Vanda och Teo önskade att fler kommuner skulle leta efter nya sätt att lösa bostadsbristen på

 

Johan Zandin, från Vänsterpartiet i Göteborg, berättade hur Göteborg lyckats sätta igång byggandet av billiga bostäder. Johan sitter dels i kommunfullmäktige, dels i Stadsbyggnadsnämnden och i styrelsen för ett av de allmännyttiga bostadsföretagen:

 • Johan berättade om projektet ”Guldmyntsgatan” (150 lgh med 2:or och 3:or) med följande prisexempel: – 1.400:-/m2 med hyreskostnad på 4.200:-/mån för 36 m2, 7.000:-/mån för 60 m2 – 1:or kunde erbjudas för 3.000:-/mån
 • Förutsättningar för dessa bostäder var bl a att läget var halvcentralt och marken var färdig att bygga på.
 • Ett av misstagen man gjorde var att man inte garanterat hyran för de närmaste 15 åren i markanvisningsavtalet
 • Ett annat bostadsprojekt är ”Frihamnen” där kommunen förfogar över en hel del mark från början och där förutsättningarna för rimliga hyresnivåer alltså var relativt gynnsamma, trots det centrala läget. 2035 beräknar man att området består av c:a 15.000 bostäder – (50% hyresrätt, 50 % bostadsrätt) och c:a 15.000 arbetsplatser. Hyresnivåerna som är uppdelade på tre nivåer kommer i nuläget att ligga på: A. 1.000:-/m2 = 3.000:-/mån för 36 m2 , 5.000:-/mån för 60 m2. B. 1.400:-/m2 =  4.200:-/mån för 36 m2, 7.000:-/mån för 60m2. C. 1.850:-/m2 = 5.550:-/mån för 36 m2,  9.250:-/mån för 60 m2.
 •  I detta projekt har dock hyran bestämts med ett garanterat markanvisningsavtal för 15 år.

 

Mikael Gustafsson är stadsbyggnadschef i Nynäshamn. Som tjänsteman där har han full koll på regler och hur kommunerna kan driva på byggandet. Han berättade även om regeringens nya förslag för ökat bostadsbyggande.

 • En aktiv markpolitik är avgörande. En bra bostadsförsörjning kombineras med ett markpris som inte enbart ser till kortsiktiga inkomster för kommunen.
 • Viktigt med en bra planberedskap där flexibilitet kan kombineras med att kunna ge bygglov tämligen omgående efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
 • Kommunen bör vara öppen för olika slags lösningar i den situation vi nu befinner oss i. Mikael nämnde exempel som koncepthus, kombohus, Boklok, jag-vill-ha-bostad.nu som möjliga alternativ till det traditionella byggandet.
 • Regeringens satsning på 3,2 mrdr/år till stöd för bostadsbyggande där små lgh under 35 m2 kommer att ges större relativt stöd.

 

Sist ut i panelen var Göran Svensson (s)– ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Haninge. Hur planerar Haninge att bygga billigare i framtiden?

 • Svenska Vårdfastigheter bygger hus i moduler
 • Älvsbyhus för 3,5 Mkr
 • Boklok (IKEA och Skanska med start 1997) bygger flerbostadshus, mest bostadsrätt för c:a 1 Mkr exkl månadsavgift.
 • SABOs Kombohus, med en snitthyra c:a 25% under vanliga kommunala bostadsbolag, för ungdomar under 27 år med beräknad sluthyra på 4.600:-/mån.
 • Hur kan vi styra bostadsbyggandet vid exploatering: – krav på visst antal lgh med investeringsstöd – blandade upplåtelseformer
Syntolkning: Göran Svensson, ordförande Socialdemokraterna och Stadsbyggnadsnämnden Haninge, berättar om hur Haninge kan bygga mer och billigare.
Syntolkning: Göran Svensson, ordförande Socialdemokraterna och Stadsbyggnadsnämnden Haninge, berättar om hur Haninge kan bygga mer och billigare. Foto: Nooshi Dadgostar

 

 

Efter paneldeltagarnas presentationer vidtog en stund med frågor från oss i planeringsgruppen. Vi undrade vilken typ av hus som panelen ansåg vara ”bäst” ur olika aspekter, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. Några synpunkter som framkom var: Theo ansåg att modulhus var det bästa alternativet för närvarande -på frågan om trähusets framtid, inte minst ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Johan ansåg att det visst finns en framtid för trähus när man nu kan garantera brandsäkerheten med en ny typ av impregnering av träet.

 

En annan fråga var på vilket sätt man som beställare i en kommun kan villkora sluthyran: Här påpekade Johan hur exemplet från Guldmyntsgatan missade det viktiga klausulen med hur länge markanvisningsavtalet kan få styra prisutvecklingen. Samtliga i panelen var rörande överens om att vi inte ska styra hyran på det sätt som visas i områden med ”Social housing”, med de stigmatiserande och exkluderande effekter som detta kan medföra. Panelen ville inte heller ha några krav på inkomsttak för att få tillgång till dessa billiga hyresrätter som nu planeras, bättre med strikt kötid som är lika för alla. Här nämndes också hur den nya rödgröna majoriteten i Stockholms Stad ändrat inkomstkravet för att kunna godkännas som hyresgäst. Det nya kravet innebär att en hyresgäst måste ha minst 4 675 kronor kvar när hyran är betald. Vissa allmännyttiga bostadsbolag har krav på både två och tre gånger hyran som inkomst. Göran ansåg det var rimligt att se över ifall vi kan införa det även i Haninge.

Publikfrågorna var många och engagerade. Varför väljer man att bygga där det är berg när det finns så mycket annan mark? Svaret var att kostnaden för att spränga betalas av det man får betalt för fyllnadsmassor som kommer från sprängningarna, alltså ingen merkostnad. En byggnadsarbetare konstaterade att han med sin lön aldrig själv skulle ha råd att bo i de bostäder han byggde. Parkeringstalens påverkan på sluthyran var också en fråga. Att avsätta mark för parkeringar är dels dyrbart och det är även klimatsmartare att placera bostäder nära bra kommunikationer så att behov av parkering inte blir lika stort.

Sammanfattning: Under kvällen fick vi höra att det går att bygga billigare. Det är en stor utmaning och inte helt enkelt men det går om man har en aktiv kommun som driver på och inte lämnar walk-over åt marknaden att lösa bostadsbristen.

Vi som planerat seminariet var Göran Johansson och Carina Wellton från Vänsterpartiet Haninge och Göran Svensson från Socialdemokraterna i Haninge. Medarrangör var ABF Södertörn. Vi tackar för ett gott samarbete och ser fram emot nya.

Vi vill också tacka alla dem som tog sig till seminariet i Haninge. Vi hoppas ni fick några nya insikter, mer kunskap och åkte hem till era kommuner laddade med nya argument. Ett stort tack såklart även till den kunniga panelen som berättade om nya spännande sätt vi kan bygga billigare.

Nu finns det inga ursäkter längre – nu sätter vi igång och bygger mer och billigare!

Efter seminariet blev det många intressanta diskussioner mellan de som stannade kvar. Syntolkning: Ett foto på människor som pratar och fikar.

 

 

Syntolkning: Kvällens moderator Carina Wellton - ordförande Vänsterpartiet Haninge, Nooshi Dadgostar - bostadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet och Elisabeth Biström - Vänsterpartiet Botkyrka.
Syntolkning: Kvällens moderator Carina Wellton – ordförande Vänsterpartiet Haninge, Nooshi Dadgostar – bostadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet och Elisabeth Biström – Vänsterpartiet Botkyrka.

 

 

 

12105828_10205403207662958_1779998464084133754_n
Syntolkning: Foto på Göran Johansson, Teo Strömdahl Östberg, Vanda Kehr, Göran Svensson, Carina Wellton, Mikael Gustafsson, Johan Zandin (bakom Vanda).

 

 

Kopiera länk