Aktivitet

Politiskt arbete i coronatider

 

Åsa Bååth

Hur får vi kontakt med medlemmarna i isoleringens tider? Det var en fråga vi ställde oss i styrelsen när vi inte får gå ut och dela flyers, eller ha fysiska möten. Vi hittade flera sätt. Först delade vi foldrar i brevlådor från Gudö i norra delen av kommunen till Tungelsta i söder.

En av våra foldrar vi delade ut

För att hjälpa medlemmar som är isolerade har vi medlemshjälpen, som kan handla och gå andra ärenden. Man kan också om ensamheten är tung ringa och få en pratstund.

En annan insats har varit att kontakta våra medlemmar med en sommarhälsning och en undran om hur det är i coronatider. Det har varit så många fina och intressanta samtal, som har handlat om allt från revolution till hundar. Jag ska försöka återge en del av innehållet i dem:

 • Många barnfamiljer har återgett att de har det bättre på det viset att det finns mer tid för barnen. Framförallt är det restiden på 1-2 timmar/dag som försvinner för att man arbetar hemma.
 • Det finns mer tid till egen träning och många är mycket mer ute i naturen. Även att man upptäckt mer av vår fina kommun.
 • Något som varit problem är att ha barn med pollenallergi och symtom som snuva och rinnande ögon. Har varit svårt med förskolan och det har varit läkarintyg som krävts. Även det har varit svårt att få tid på en vårdcentral för intyg.
 • Det har fungerat bra med skolgång och distansutbildning för de äldre barnen.
 • Några som har åkt till sina arbetsplatser har försökt anpassat restiderna för att undvika tider där många åker.
 • Tyvärr är det en markant ökning av resande senaste tiden och det finns en upplevelse att folk har slappnat av och är inte lika ansvarstagande när det gäller avstånd. Känns upprörande för de medlemmar som sliter inom vården och måste ta hand om konsekvenserna med större smittorisker.
 • En utsatt grupp som har hamnat i bakgrunden är personliga assistenter, där finns det privata företag som fortfarande inte tagit fram munskydd och annan skyddsutrustning. Man har lika mycket nära omvårdnadskontakt som hemtjänst och vårdpersonal. Det är även flera personer som arbetar hos samma person och smittrisken är stor.
 • I förskolan finns det också brist på munskydd.
 • En bransch som var mycket utsatt i början av pandemin var restauranger och genom en medlem kommer en positivare bild nu när det gått ett tag. Restaurangerna i kommunen går relativt bra, många är solidariska och månar om sina lokala matställen. Eftersom många arbetar hemma har lunchförsäljningen ökat och även take away. Det känns positivt.
 • Restaurangerna i kommunen är väldigt bra på att hålla avståndet mellan sina gäster.
 • I frågan om livsmedel har även diskussionen om landets matförsörjning kommit upp. Livsmedels produktion har gått ner i Sverige och är långt från självförsörjning.
 • En intressant fråga som kommit är att regionen ska satsa extra på psykisk ohälsa och att Haninge ska vara en pilotkommun. Man ser en stor fara att många som är isolerade och många inom vårdsektorn kommer behöva hjälp. Något för oss att vara med och ta ställning till.

Det här var ett lite kort vad som kommit fram. En mycket uppskattad kampanj och väldigt lärorikt.

Nu önskar vi i styrelsen en fortsatt mycket trevlig sommar till er alla.

Styrelsen genom

Åsa Bååth, vice ordförande

Kopiera länk