Flyktingpolitik

Civilsamhället i Haninge kräver politisk handling för att stödja ensamkommande

(Bilden är från en manifestation av Ung i Sverige. Fotograf Helen Alfvegren, CC-BY-2.0)

Hela samhället drabbas hårt av Corona-krisen. Gamla som unga drabbas, arbetare, barnfamiljer, arbetslösa, sjuka och hemlösa.

Det är de fattigaste som drabbas allra hårdast. Det är de med lägst inkomst och osäkrast anställning som drabbas hårdast. Därför var Vänsterpartiet tidigt ute och föreslog åtgärder i Haninge. Vi lade ett speciellt fokus på hemlösa som drabbas extra hårt.

Vi påtalade tidigt vikten av att inkludera civilsamhället i det här arbetet och stödja deras arbete, dels för att de gör ett otroligt viktigt arbete men också för att de har kontakt med de som drabbas hårdast och kan därför ge speciell insyn.

Nu har Haninge frivilliga familjehem skickat ett brev till partierna i Haninge kommunfullmäktige. Det går att ladda ner och läsa här. Vi har också lagt in texten nedan.

Brev från Haninge frivilliga familjehem

Till samtliga partier i Haninge kommunfullmäktige.
Nu behövs politisk handling till stöd för ensamkommande!

Från framtidstro till förtvivlan.

Den 19 mars i år bjöd vi in allmänheten till ”Ensamkommande – en resurs för Sverige och Haninge”. Syftet med mötet var att ensamkommande ungdomar/unga vuxna skulle berätta om sina studier, extrajobb och  framtidsdrömmar. Här skulle ungdomarna visa på vad de kan och vill bidra med i samhällsbygget

Men vi ställde in mötet. Ännu en gång förbyttes framtidsdrömmarna till mardrömmar genom Covid-19 utbrottet och dess ekonomiska, sociala, medicinska och personliga konsekvenser:

 • Studierna har förlagts på distans vilket medför svårigheter för de ungdomar som saknar bostad och lever ambulerande och därför inte kan vara uppkopplade.
 • Skolmaten, som för en del är det enda säkra målet mat om dagen, försvann.
 • Genom Migrationsverkets neddragna handläggning hamnar ungdomar som skulle fått en förlängning på gymnasielagen i ett vacuum. Tiden för uppehållstillstånd går ut och de vet inte när de får sin förlängning. Vissa hamnar igen i närmast papperslöst tillstånd.
 • Kommunen ger inte förskott på förmån eftersom man formellt är tillståndssökande, inte asylsökande och då har inte kommunen någon laglig skyldighet att ge stöd.
 • De som skulle ta sin studentexamen i vår vet inte om de kommer att få den och uppfyller därför inte nu gällande krav för fortsatt uppehållstillstånd. Villkoret är ju godkänd utbildning och jobb inom 6 månader.
 • Coronaviruset skapar rädsla på ett helt annat sätt än för svenska ungdomar. Många ensamkommande har sett anhöriga gå bort i sjukdomar som i fattiga samhällen är dödliga på ett annat sätt än i Sverige.

Ge uppehålls- och arbetstillstånd nu!

Gymnasielagen är inte förenligt med en samhällskris. De redan krångliga och orättvisa villkoren blir nu helt absurda.

Covid-19 har ställt många beslut och planer på ända. Just därför måste vi använda kreativt tänkande för att lösa uppkomna problem och ta tillvara alla resurser som finns.

Uppehålls-och arbetstillstånd skulle i ett slag förvandla ungefär 10 000 unga vuxna från problem till resurs och givetvis ska det också gälla de familjer som fastnat i ett tomrum mellan Sverige och Afghanistan.

Afghanistan tar för övrigt inte längre emot några från Sverige.

Enligt migrationsverkets landinformation 2020-04-07 om Afghanistan så är prognosen att det värsta scenariot är på väg att inträffa i och med att förhandlingarna med USA brutit samman och på grund av coronakrisen.

 

Ert stöd behövs!

Lokalt behövs beslut om att:

 1. Kommunen ger ekonomiskt bistånd åt de som nu ofrivilligt blivit ”tillståndslösa”
 2. Matpaket kan hämtas vid skolorna
 3. Datorarbetsplatser erbjuds de som bor så att de inte har tillgång till wifi
 4. Frågan om hur man får ut sin studentexamen löses – för alla ungdomar!

På riksplanet:

 1. Uppehålls- och arbetstillstånd till alla ensamkommande som varit i Sverige i 1 år.
 2. Återinför permanenta uppehållstillstånd som huvudregel.
 3. Återinför synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter samt övrigt skyddsbehövande som skäl för uppehållstillstånd.

Så här skriver en av de ungdomar som skulle talat på mötet den 19 mars:

”Jag och mina hundratals landsmän kom som minderåriga till Sverige i slutet av 2015. Jag var 14 år. Vi lärde oss svenska språket, Sveriges regler, lagar och svenska normer och värderingar och började leva precis som alla andra svenska medborgare tills vi förlorade alla våra rättigheter för att Migrationsverket inte trodde på att våra liv var i fara. Trots att hela Afghanistan är i kaos och inte vill och kan ta emot några avvisade längre, trots coronavirus i hela världen som har gjort livet ännu svårare för de redan allra mest utsatta grupperna, jagar Sverige oss och sätter oss i förvar fastän vi inte har gjort den minsta brott och fast vi har utbildat oss i de yrken Sverige behöver.

14 dagar innan jag fyllde 18 år fick jag ett brev från migrationsverket att jag skulle lämna landet inom en månad. Men jag fortsatte att studera trots att jag blev hemlös och utan andra pengar än det jag fått från hjälporganisationer. Nu i vår ska jag ta studentexamen på ett teoretiskt nationellt program.

Det bästa win- win strategin är att de ensamkommande får amnesti, så att det undviks att ett parallellsamhälle skapas där människor bor isär och utnyttjas på ett negativt sätt. Vi kan istället ge något gott tillbaka till samhället på grund av våra kompetenser samtidigt som vi själva kommer kan få ett gott liv.”

Vi åberopar vår statsminister om hur vi alla behövs i kampen mot Covid 19:
”Vi ska ta oss igenom detta som ETT land, ETT samhälle”

 

Haninge frivilliga familjehem 2020-04-15

Styrelse och övriga förtroendevalda
Carin Flemström
Nina Randone
Malin Diallo
Flavio Semeraro
Carina Kemi
Matts Wallin, repr Österhaninge-Dalarö Röda Korskrets
Janine Wenzel, repr Haninge Pastorat
Annica Ström, repr Rädda Barnen Haninge
Maud Edgren Schori
Birgitta Engblom-Danielsson
Pia Engström

Vänsterpartiets kommentarer

Vi är tacksamma för brevet från Haninge frivilliga familjehem och håller med dem om att det behövs ordentliga politiska beslut. Vi tycker att det är självklart att vi ska hjälpa de mest utsatta. Det gäller alltid, men speciellt i stora kriser.

Vi har tidigare lyft de ensamkommandes situation i kommunfullmäktige. Vi har i socialnämden föreslagit att bjuda in Haninge frivilliga familjehem till nämnden.

Speciellt de förslag från Haninge frivillig familjehem på vad som bör göras lokalt håller vi med om. Vi har lyft frågan om gymnasieelever som drabbas av indragen skollunch i samtal med de andra partierna . Och att de elever som studerar på distans kommer att få ökade kostnader och svårigheter. Vi har också varit i kontakt med lärare inom kommunen och uppmärksammat att även SFI-elever drabbas hårt av Corona-krisen.

Vi lade på kommunfullmäktige 2020-04-14 ett tilläggsförslag på en punkt som var relaterat till att förenkla för företagarna i Haninge så att de inte ska drabbas så hårt av Corona. Att stödja småföretagarna är jättebra men det räcker inte. Därför föreslog vi också att genomföra en rad viktiga sociala åtgärder:

 • Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ge extra stöd till de elever som behöver studera på distans. Exempelvis kompensation för ökade matkostnader pga slopad
  skollunch, kostnader för skolmaterial, bredband och andra studierelaterade kostnader
 • Ge i uppdrag till social- och äldreförvaltningen att under Corona-krisen inte ställa krav gällande försörjningsstöd som kan öka smittspridningen, exempelvis krav på aktiviteter som försvårar social distansiering och begäran av sjukintyg som belastar sjukvården
 • Ge i uppdrag till social- och äldreförvaltningen att ställa lägre krav på försörjningsstöd så att även företagare ska kunna söka försörjningsstöd, utan att först ha avvecklat företaget i likhet med hur Stockholm har gjort.
 • Uppdra till Haninge Bostäder att införa hyresreduktion eller avbetalningsplaner för hyresgäster som får svårt med hyran, istället för vräkning.
 • Ge i uppdrag till social- och äldreförvaltningen att höja försörjningsstödet för de föräldrar som har barn hemma som inte längre får mat i skolan i relation till de ökade
  levnadsomkostnaderna.
 • Ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att öka stödet till Haninges kvinnojour och utöka antalet fältsekreterare
 • Ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att ge extra stöd till personer i hemlöshet, speciellt hjälp till bostad, mat, hygien och sanitet.
 • Ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att ge extra stöd till ideella organisationer som hjälper personer i en utsatt situation.

Tyvärr så fick inte stöd av de andra partierna i kommunfullmäktige. Men vi hoppas framöver att vi kan få stöd när vi lägger politiska förslag eller när vi för fram dem i samtal.

Vi kommer att fortsätta att lyfta de här frågorna i de forum vi kan!

Kopiera länk