Brandbergen

Fixa problemen med soporna i Brandbergen

Överfulla sopbehållare, soppåsar i trappuppgången och en äcklig soplukt är en vardag för många Brandbergsbor.

Victoria Parks miljöstation i Brandbergen stängdes ned under flera månader och hyresgästerna hänvisades till att åka till Jordbro istället. Men för oss som inte har bil så går det inte. När sedan miljöstationen öppnades igen så kunde man ändå inte sortera papper, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall och glas.

Vi är många Brandbergsbor som har kontaktat Victoria Park och kommunen kring problemen med sopor. Jag har även informerat stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C) som meddelade att han skulle undersöka saken. Men under sommaren har vi istället kunna läsa flera artiklar om att problemen blivit värre. När det blir stopp i sopnedkasten i husen kan det ta lång tid innan det åtgärdas med följden att det stor soppåsar i trapphusen, något även jag och mina grannar råkat ut för många gånger.

Stopp i sopnedkast är något många Brandbergsbor råkar ut för ofta

Under hösten 2019 så var området kring centrala Brandbergen helt utan belysning, något som Vänsterpartiet tog upp i kommunfullmäktige. Vi uppmärksammade också frågan i sociala medier. Vänsterpartiet och Moderaterna lade även en gemensam motion om att förbättra belysningen i kommunen.

Bild som vi spred på facebook för att uppmärksamma den dåliga hanteringen av belysningen i Brandbergen

Kommunen, centrumägaren och Victoria Park skyllde alla på varandra gällande den trasiga belysningen i Brandbergen. Det var en salig röra. Vänsterpartiet föreslog sedan i kommunstyrelsen att ta kontakt med lämpliga andra förvaltningar och privata aktörer i Brandbergen för att skapa ett aktörsövergripande samarbete för att hantera frågor som nedskräpning, bristande belysning och ansvar för den fysiska miljön i enlighet med förslagen från Brandbergens utvecklingsprogram. Detta röstades tyvärr ner av kommunledningen. Nu upprepas samma sak med soporna. Kommunen hänvisar till Victoria Park som hänvisar till renhållningsföretaget. Ingen tar ansvar.

Så därför undrar jag hur stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C) kommer att agera för att vi Brandbergsbor inte ska behöva vänja oss vid soplukt? Och om det kan vara dags att skapa ett aktörsövergripande samarbete i Brandbergen så vi slipper att sådant här händer igen?

Samuel Skånberg
Gruppledare för Vänsterpartiet och boende i Brandbergen

Kopiera länk