Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Haninge

Kvinno- och tjejjoursrörelsen är en ovärderlig kraft

I Haninge finns det en kvinnojour som driver ett skyddat boende för kvinnor och deras barn. och vi var några politiker som fick den äran att ses i ett dialogmingel med jouren. De berättade om sin verksamhet, deras förutsättningar och behov för att kunna driva en verksamhet som fungerar. Kvinnojourer är ofta beroende av projektpengar och bidrag från kommunen för att kunna finansiera sin verksamhet, någonting som gör det svårt att ha ett långsiktigt arbete. Det krävs mycket oavlönat arbete för att kunna möta de våldsutsatta kvinnorna. De som arbetar på jouren i Haninge menar att de ofta får säga...

Feministiska frågor del 3 – kvinnans rätt till sin kropp

Kvinnors rätt till sina kroppar I dagens samhälle ska alla ha någonting att säga om utseende och det rätta idealet, vad en ska göra och inte för att vara kvinnlig eller manlig. Vi är många som mår dåligt över hur vi ser ut, som vill förändra och förbättra så att kroppen och utseendet stämmer bättre överens med de ideal som på många sätt är omöjliga och verklighetsfrånvända. Speciellt kvinnans kropp är utsatt för beskådning och yttringar både i samhället i stort och via massmedia och reklam. en industri som människor tjänar miljarder på. Att kvinnans kropp ska se ut och...

Feministiska frågor del 2- kvinnor och arbetsmarknaden

Kvinnor och arbetsmarknaden Dagens arbetsmarknad lämnar milt sagt mycket att önska och framförallt för kvinnor. Dem patriarkala strukturerna återfinns även här och omöjliggör en arbetsmarknad där kvinnor och män kan arbeta och utvecklas på samma villkor. När den offentliga sektorn byggdes ut möjliggjorde det dock för kvinnor i mycket större utsträckning än innan att komma ut på arbetsmarknaden och få betalt. Det gjorde också att vi fick en könsuppdelad arbetsmarknad i Sverige där kvinnodominerande yrkena värderades och lönesattes lägre än de mansdominerade. Denna uppdelning mellan vad som anses som ett manligt respektive kvinnligt yrke är densamma då som nu. Även...

Feministiska frågor del 1 – varför är Vänsterpartiet feminister

På söndag är det den internationella kvinnodagen, en dag som vi i Vänsterpartiet har uppmärksammat under lång tid. En dag full av kamp och glädje över alla de framgångar, all vilja och det systerskap som finns i världen och i Sverige. Men också en dag då vi samlas för att hitta nya krafter för att fortsätta kampen för ett jämställt samhälle. Vänsterpartiet i Haninge tänkte därför under några dagar lyfta olika feministiska frågor på olika teman för att ge en introduktion till dig som känner dig ovan på ämnet, men gärna vill lära dig mer. eller för dig som redan är insatt,...

Internationella kvinnodagen

Snart är det 8 mars vilket betyder internationella kvinnodgaen! Vi i Vänsterpartiet vill redan nu informera om vad som händer  och vad du som medlem/intresserad kan göra. Vi har tänkt dela ut lokala flygblad i Handen (och i Västerhaninge om vi blir många) mellan kl 13-15. Vi möts vid Pressbyrån som ligger inne i Hanige centrum.  Sedan åker de som kan  gemmensamt in till demostrationen vid Södermalmstorg, Slussen kl 16:00. I år går vi under parollen Organisera dig – kräv din rätt! Vill du läsa mer om demostrationen gör du det här. Vi hoppas DU kan vara med oss i den feministiska kampen...