Feminism

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Anförande i Kommunfullmäktige, under teman om mäns våld mot kvinnor.

Att män utsätter kvinnor för våld förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Misshandeln är en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från mannens sida. Han kritiserar kvinnan, hindrar henne från att umgås med vänner, och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Gradvis isoleras kvinnan.

Så småningom börjar mannen hota och ta till våld, och kvinnan tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld. Ofta vågar hon inte lämna mannen eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne.

Vi anser i likhet med FN, att mäns våld mot kvinnor, våldtäkt, incest och prostitution, har sin förklaring i den maktbalans som finns mellan könen i samhället.

Haninge kommun måste i egenskap av arbetsgivare aktivt och målinriktat arbeta för att förhindra könsdiskriminering. Dessutom måste de främja jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Detta arbete måste ske i samverkan med de anställda, exempelvis via facket.

Arbetsgivare med tio eller fler anställda måste redovisa sitt arbete skriftligt i en jämställdhetsplan. Det är något som också Haninge kommun har gjort, dock utan till större hjälp. Hur man än betraktar frågan så inser man snart att den måste bemötas ur ett helhetsperspektiv. Exempelvis bidrar beslutet om vårdnadsbidrag som majoriteten i kommunen är villiga att ta beslut om till en O-jämställd samhällsstruktur. Denna påverkar i sin tur jämställdhetsfrågan i negativ bemärkelse.

Alla känner vi till hur kvinnodominerande yrken har lägre lönenivå än mansdominerade yrken. Vad beror det på? Kan det vara så att kvinnor inte vill ha samma lönenivå som män? Nej, så är det naturligtvis inte. Men vem bär ansvaret? Går det att beskylla fackliga organisationer för strukturen på arbetsmarknaden? Nej, givetvis inte. Vi i vänsterpartiet anser att bärare av ansvaret för ojämlikheten är rester av den patriarkala samhällsstrukturen som tidigare starkt präglade vår värld. Om vi inte inser det kommer vi inte heller att kunna åtgärda problemen. Vi, i egenskap av politiker, måste inse att vi spelar en viktig roll för situationen. Vi kan och vi bör bidra till att ändra på rådande strukturer.

Det är på sin plats att reda ut begreppet "mäns våld mot kvinnor". Begreppet är missvisande och jag anser att det är fel att stämpla hälften av världens invånare som misshandlare. Problemet som man försöker angripa måste ses ur ett annat perspektiv, samhällsstrukturen. Det skulle skapa en allt klarare bild som lägger grund för ett aktivt arbete för ett jämställt samhälle. Återigen måste vi som politiker inse vår betydelse för situationen för vilken vi gemensamt kan fatta beslut om och angripa frågan. För inte så länge sedan föreslog vänsterpartiet tillsammans med socialdemokraterna att alla deltidsanställda i Haninge kommun ska få möjlighet till heltidsanställning. En bakomliggande tanke till förslaget var att omkring 90 % av alla deltidsanställda är kvinnor. Vi kan via våra kanaler påverka situationen i egenskap av politiker. Det vi kan göra är att bana väg för jämställdhet i besluten vi fattar. Om vi blundar för vårt ansvar för en lösning på problemet kommer vi också i fortsättningen att endast kunna konstatera hur många kvinnor som blivit misshandlade.

Det är en utveckling jag hoppas vi slipper att ta del av.

Tack.

Nafi Cilgin (V)

Gruppledare

AMNESTY: VÅLDET MOT KVINNOR ÄR DEN STÖRSTA MÄNNISKORÄTTS-SKANDALEN I VÅR TID

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I hemmet och i samhället, i krig och i fred blir kvinnor misshandlade, våldtagna, stympade och dödade. Våldet förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer och förövarna går nästan alltid fria.
Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I hemmet och i samhället, i krig och i fred blir kvinnor misshandlade, våldtagna, stympade och dödade. Våldet förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer och förövarna går nästan alltid fria.
Överallt i världen riskerar kvinnor att utsättas för diskriminering och våld från stat, samhälle och familj. Många når inte ens vuxen ålder eftersom de dödas redan som spädbarn.
Varje år våldtas miljontals kvinnor av sin partner, sina anhöriga, främlingar, arbetsgivare, kolleger, vakter och soldater. Våld mot kvinnor används också som vapen i väpnade konflikter i syfte att avhumanisera kvinnan eller det samhälle hon lever i. Våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar som inskränker eller helt upphäver kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter.

Amnesty i världen
Amnesty International, som har drygt 1,5 miljoner medlemmar i mer än 150 länder, arbetar för en värld där varje människa åtnjuter alla rättigheter i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella människorättsnormer. Amnesty är politiskt, religiöst och ekonomiskt obundet. Vi varken stöder eller motsätter oss någon regering eller politiskt system och inte heller åsikterna hos dem vars rättigheter vi försöker skydda. Amnesty arbetar för dem som fängslas för sina åsikters skull, för dem som torteras, döms till döden, mördas av politiska skäl eller på annat sätt får sin psykiska eler fysiska integritet allvarligt kränkt. Amnestys arbetsmetoder är att utreda och dokumentera, att utöva påtryckningar samt att informera, utbilda och skapa opinion i syfte att förebygga, förhindra och stoppa kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Amnesty i Haninge
I Haninge arbetar grupp 154 av Amnestys svenska sektion. Vi har givetvis deltagit i kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor som startade i mars 2004. Varje månad träffas gruppen för att skriva vädjandebrev till mottagare runt om i världen. Här några uppgifter ur 2005 års verksamhetsberättelse:
• Gruppen avsände under året 178 vädjandebrev.
• Gruppen fick under året kännedom om att 18 fångar som vi vädjat för blivit frisläppta: 4 från Oman, 3 från Saudiarbaien, 2 från Vietnam, 2 från Irak, 1 från Burma, 1 från Moldavien, 1 från Kuba, 1 från Bahrain, 1 från Grekland, 1 från Kina och 1 från Mexiko.
• Gruppen har deltagit i aktioner mot dödsstraff och i aktionen ”Stoppa tortyren nu”.

Skriv ett Amnestybrev!
Grupp 154 tar tacksamt mot bidrag från allmänheten. Vårt plusgirokonto är 48 80 54 – 8. Ett sätt att stödja oss är också att skriva ett vädjandebrev. Här ett förslag till vädjandebrev angående den usla situationen för kvinnor i Ryssland. Våld mot kvinnor betraktas där ofta som en familjeangelägenhet. Skriv till President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovitj Putin, Rossijskaja Federatsija, 103132 g. Moskva, 4 Staraja Plosjtjad, Ryssland (skicka gärna en kopia till Ryska Federationens ambassad, Gjörwellsgatan 31, 112 60 Stockholm):

Dear President Putin,

I am very concerned about reports of violence against women in the family in Russia and elsewhere in the world. This kind of violence is a crime and a human rights abuse that seriously affects the life and dignity of women. It is, however, often hidden and perceived as a family matter. Therefore we call on you, Mr. President, to make a powerful statement that violence against women in the family is unacceptable and can never be justified. Under international law, state parties have obligations to protect women from violence in the family, investigate all allegations of this kind and punish the perpetrators.
I would also like to ask you for your public support to measures undertaken by regional and local authorities and by non-governmental organizations such as shelters, hotlines and legal and psychological support for the victims.
I would greatly appreciate you adressing these issues as a matter of urgency.

Yours sincerely,
(namnteckning)

Kravet på Putin är allså att skyndsamt göra en kraftfullt uttalande om att våld mot kvinnor i hemmet aldrig kan tolereras. Det är staternas skyldighet att skydda kvinnor mot detta slags våld, att utreda anklagelser av sådant slag och att ställa förövarna inför rätta. Stöd bör också ges till lokala initiativ att ge misshanlade kvinnor skyddad bostad, larmtelefon och rättsligt och psykologiskt stöd.

Vill du vara med i vårt arbete? Hör i så fall av dig till gruppens ordförande John Lind, tel
745 11 99.

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv