Flyktingpolitik

Rösta i kyrkovalet

Vi ser gärna att alla som är röstberättigade (d.v.s. alla som är medlemmar i Svenska Kyrkan och är över 16 år) går och röstar i valet nu på söndag 17 september. Kyrka och stat är åtskilda men kyrkan är en viktig samlingplats för många och gör ett viktigt arbete med att hjälpa utsatta människor, skapa gemenskap och visa solidaritet. Inför detta val storsatsar Sverigedemokraterna, SD, och enbart det kan vara anledning nog att ta sig till en vallokal. Med ett starkare högerextremt parti som styr över Svenska Kyrkan kommer mycket förändras. Alla kommer inte känna sig välkomna och kyrkans solidaritetsarbetet för papperslösa och ensamkommande är i fara.

Men ViSK finns bara representerade på stiftsnivå och till kyrkomötet. Därför är vårt förslag följande:

  • Val till kyrkomötet (nationellt) – Rösta ViSK
  • Val till stiftet (regionalt) – Rösta ViSK
  • Val till kyrkofullmäktige/församling/pastorat (lokalt) – Rösta Socialdemokraterna

Du kan se mer exakt vilka nomineringsgrupper och kandidater du kan rösta på här.

Nätverket Ett Öppet Haninge har gjort en redovisning om vad de olika nomineringsgrupperna i Haninge tycker kyrkan ska göra i fråga om diakoni (kyrkans ”socialtjänst” eller hjälpverksamhet) och integration.

I kyrkovalet brukar endast 10 procent av de röstberättigade rösta, därför är det extra viktigt med varje röst i detta val. Vänsterpartiet Haninge har sett till att i Haninge kommun kommer det finnas valsedlar för alternativet Vänstern i Svenska Kyrkan. Om du ändå inte hittar någon valsedel men vill rösta på dem tar du en blank valsedel och skriver: Vänstern i Svenska Kyrkan, förkortningen av alternativet fungerar inte. Nedan sex anledningar att rösta på Vänstern i Svenska kyrkan som jag tagit fån deras hemsida solidariskkyrka.nu.

Vänstern i Svenska Kyrkan

 

Sex anledningar att rösta den 17 september

 

Gå samman mot extremhögern

Sverigedemokraterna använder kyrkovalet som en språngbräda för att driva kyrkan i en högerkonservativ riktning och påverka hela samhällsdiskussionen med sitt främlingsfientliga och rasistiska gift. En röst på oss ger dem inte den chansen.

Solidaritet här och i världen

I mässan bryts brödet. Ett bröd som bryts och räcker för alla. Så ska brödet delas i vardagen. Utifrån denna hållning bedriver kyrkan sitt diakonala arbete. Svenska kyrkan är är en stark samhällsaktör i solidaritet med utsatta människor i Sverige och världen. Vi vill förstärka det arbetet och att kyrkan med Jesus som förebild ger förtryckta en röst att höras med.

För en feministisk kyrka

Vår kyrka är feministisk och värnar om alla kvinnors rättigheter både i kyrkan och samhället. Alla tjänster och uppdrag i kyrkan ska vara öppna för kvinnor och alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut. HBTQ-personers rätt till full delaktighet i kyrkan ska garanteras.

Stöd den demokratiska folkkyrkan

Många medlemmar, anställda medarbetare, ideellt arbetande och hårt engagerade volontärer i svenska kyrkan gör ett fantastiskt arbete i solidaritet med utsatta. Vi är en solidarisk rörelse med alla dem och vill stötta deras engagemang för en demokratisk och radikal folkkyrka som förändrar.

För en antirasistisk kyrka

Vår kyrka är öppen och välkomnande för alla människor – vare sig du bott i Sverige hela ditt liv eller nyss kommit hit. ViSK arbetar för en generös flyktingpolitik och vill stärka kyrkans stöd till papperslösa och ensamkommande.

För en klimatsmart kyrka

I respekt för allt levande och vår egen överlevnad är det nödvändigt att stå upp och ta ansvar för klimat- och miljöfrågorna. ViSK arbetar för att kyrkan ska gå före, inte minst som en av Sveriges största skogs- och markägare.

Moralisk kollaps att stänga flyktingar ute

Natten till idag infördes id-kontroller i Sverige. Christina Höj Larsen som är Vänsterpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor skriver en läsvärd debattartikel i Aftonbladet idag. Läs den här eller nedan.

Vänsterpartiet i Haninge kommer fortsätta kampen för ett solidariskt och medmänskligt Sverige, gå med i Vänsterpartiet och för kampen med oss för ett feministisk, socialistisk och antirasistiskt Haninge!

Moralisk kollaps att stänga flyktingar ute 

I dag sviker statsminister Löfven lilleAlan Kurdi, som han högtidligt talade om för bara några månader sedan. Bilden på en livlös liten pojke på stranden blev symbol för de tusentals människor som mist livet i sin strävan att söka skydd i Europa.

Alan Kurdi samlade och engagerade – för asylrätten och människovärdet. När krav på id-handlingar på bussar och tåg från Danmark till Sverige införs i dag gör regeringen just det Löfven sa att han inte ville göra: Bygga murar och hindra människor på flykt att söka skydd.

Det var murar och brist på lagliga vägar att söka asyl som ledde till treåriga Alans död. Det är samma sorts hinder som regeringen nu väljer att bygga upp runt Sverige. Precis som murarna runt Europa kostar människoliv, riskerar kravet på id-handlingar att kosta liv. Kanske på en halländsk strand denna gång.

Asylrätten skapades inte för dagar i fred och lugn och ro. Den kom till när Europa låg i ruiner efter andra världskriget och miljoner var på flykt. Världen såg att det är alldeles för lätt att vända förföljda och utsatta ryggen – särskilt när det är utmanande eller ansträngt.

Nu sluter sig Europa allt mera och skjuter ansvaret för människor på flykt ifrån sig. Det leder tankarna till Eviankonferensen 1938 då land efter land deklarerade att de tyvärr inte kunde ta emot Europas judar som hotades av nazitysklands förintelse. De hade inte råd. De hade inte plats. Det skulle skapa ett judeproblem att ta emot dem.

 

Det är en historisk skam som aldrig skulle få upprepas. Men när världen nu står inför en ny utmaning med miljontals flyktingar från bland annat Syrien, Irak och Eritrea, ekar orden från Eviankonferensen i bakhuvudet. Land efter land säger igen att de inte har råd. Att de inte har plats. Att det skapar ett flyktingproblem att ta emot. Att de behöver andrum.


Om vi är beredda att inskränka asylrätten nu – i ett läge då Sverige visserligen tar ett stort ansvar, men faktiskt är rikare än någonsin – vilka andra rättigheter står på tur? Vi hör en socialdemokratisk regering ställa asylsökande mot sjukskrivna eller mot de med funktionsvariationer som behöver assistans. Det skrämmer. Hur ska man kunna känna trygghet i ett samhälle om man vet att rättigheter och människovärde bara respekteras så länge det är enkelt? Så länge det inte stör jobbskatteavdragen och räntebidragen till de rikaste? Så länge inget utgiftstak behöver lyftas för att skapa plats åt fler?

Jag undrar om regeringen inser vad den faktiskt gjort. Att den låtit en ansträngd situation i vissa kommuner och nya utmaningar när det gäller att snabbt bygga samhället större med bostäder, skolplatser och socialt skydd för ensamkommande, vara skäl nog att vända människor på flykt ryggen. Att den låtit borgerligheten, som alltid står beredda att skruva tillbaka tiden till 1800-talet, skapa otrygghet på arbetsmarknaden med tillfälliga uppehållstillstånd och rop på lägre löner. Att den – i stället för att använda ekonomisk politik som ett verktyg för samhällsutbyggnad – låtit rädsla och panik styra.

En annan väg hade varit att försvara grundläggande rättigheter. I stället för att sätta pressen på flyktingarna, hade vi kunnat hålla inne EU-avgiften för att sätta press på de andra länderna att ta sin del av ansvaret.

Systemkollapsen är inget annat än en ideologisk och moralisk kollaps. Det är människor på flykt som får betala det högsta priset. Men i slutändan är det vi alla som får bära de historiska konsekvenserna av ett Sverige som nu vänder flyktingar ryggen.

Christina Höj Larsen 

Vill du hjälpa människor på flykt?

Vi befinner oss i en av historiens värsta flyktingkatastrofer men det finns många bland oss som vill hjälpa till. I Haninge finns exempelvis Röda Korset, Rädda barnen och Svenska kyrkan på plats med pengainsamling. Tips på andra organisationer som du kan skänka pengar till är UNHCR, Läkare utan gränser och Ingen människa är illegal.

Många vill hjälpa till med mer än att skänka pengar. Nedan finns en lista på saker du kan hjälpa till med i Haninge.

Du kan bli en Kontaktperson eller Stödfamilj som ett socialt stöd i vardagen.
För mer information; http://www.haninge.se/sv/Social-omsorg/Du-som-vill-hjalpa-andra/Kontaktperson/

Röda korset arrangerar språkcafé och läxhjälp i kommunens bibliotek.
Info: http://kommun.redcross.se/haninge/

Har du plats för fler hemma och har möjlighet kan du bli jourhem eller familjehem för asylsökande ensamkommande barn. Du kan även ansöka om att bli vårdnadshavare för ett ensamkommande flyktingbarn.
Info: http://www.haninge.se/sv/Social-omsorg/Du-som-vill-hjalpa-andra/Vardnadshavare-for-ensamkommande-flyktingbarn/

Röda korset förmedlar även kontakt mellan nyanlända och svensktalande, och genom Kompissverige har du möjlighet att bli kompis med en nyanländ.
Info: http://www.kompissverige.se

På söndag (27/9) arrangeras även ett Gärifika i Kista där flera av de större organisationerna presenterar sitt arbete och vad du kan hjälpa till med. Har du tillgång till Facebook kan du se eventet här; https://www.facebook.com/events/448880635296576/

Har du tips på annat än vad vi fått med? Kommentera så lägger vi till!

Samma värld

Jag bor i en fredlig värld där alla levande entiteter är allt annat än isolerade enheter, där alla identiteter och personligheter egentligen är samma världs-ande som det då heter.

Jag bor i en värld där vi har ihjäl andra människor för att dom tillhör andra nationaliteter och det är samma värld, exakt samma värld.

Vi sitter nu ett gäng vänsterpartister tillbaka till Haninge efter Vänsterdagarna i Malmö där vi har lyssnat på seminarier, träffat andra kamrater, fått idéer till lokal politik i Haninge och deltagit på manifestation för flyktingarna.

Manifestation för flyktingar

På manifestationen berättade Rosanna Dinamarca om hur hon hade varit på Malmö centralstation tillsammans med andra aktivister och hjälpt flyktingarna. Folket har rest sig för att säga att det räcker nu! Nu hjälper vi våra medmänniskor! Vi lever i ett av de rikaste och mest välmående länderna i världen. Sverige har hjälpt folk i nöd folk, från Tyskland, Polen, Finland och Balkan. Inte för att vi tidigare gjort den ekonomiska kalkylen att de skulle var en vinstaffär. Nej, vi tog emot dem för att vi är människor.

De inledande orden till inlägget är från Emil Jensens dikt Samma värld. Orden gör sig påminda på tåget tillbaka. Bredvid Carina sitter en man som berättar att han kommer från Irak. Hans familj hade alla dött i kriget av en bombattack och han hade flytt från Irak, tagit sig genom Turkiet och Europa och var på väg mot Linköping där han hade en vän.

Enligt aftonbladets site flyktingmottagande så har Haninge kommun med sina 83 042 invånare i nuläget tagit emot 68 flyktingar, vilket gör att Haninge i förhållandet till sitt storlek en av de kommuner som tar emot minst antal flyktingar.

Haninge har avtal med Migrationsverket att under året ta emot 98 flyktingar. Det röstade Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna emot. Om fördelningen hade varit rättvis i Sverige hade Haninge tagit emot 207 flyktingar i nuläget.

Jag bor i en värld som där det finns en gud och jag bor i en värld som det inte finns en gud och det är samma värld, exakt samma värld.

Jag bor i en värld som är det värsta helvetet av alla helveter och jag bor i en värld som är paradisplaneten av planeter och det är samma värld, exakt samma värld och det är världen den heter.

– Emil Jensen, Samma värld

Samuel Skånberg, ledamot i kommunfullmäktige

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv