Vänsterpartiet Haninge

Haninge bostäder sänker inkomstkravet!

Idag är det svårt att få tag i en bostad, ännu svårare om en vill bo i en hyresrätt. I Hela Stockholms län råder en stor bostadsbrist som gör det nästan omöjligt att få tag på ett förstahandskontrakt på en hyresrätt. Om en sedan får tag på en ska en nästan alltid ha en inkomst som motsvarar tre gånger hyran får att få skriva på kontraktet. Vänsterpartiet tycker det är ett orimligt krav att ställa på hyresgästen och tog därför initiativ till att se över inkomstkraven i Haninge bostäder. Vi vill öka möjligheterna för fler att ta sig in på...

Vad hände med motion om förbud mot vilda djur på cirkusar?

Vår motion om att Haninge kommun inte ska upplåta mark till cirkusar som har vilda djur kom upp förra kommunfullmäktige. Men hur gick det då? Jo, det var flera som var uppe i talarstolen och var positiva till motionen. Rättvisepartiet socialisterna, Moderaterna och Liberalerna samt Anna Ragnar var positiva. Men för Moderaterna och Liberalerna föll det på formuleringen i att-satsen: att ingen kommunal mark i Haninge kommun upplåts till cirkusar som i kommersiellt syfte utnyttjar vilda djur Så nu har vi gjort en ny motion! Formuleringen i att-satsen är nu: att ingen kommunal...

Cykelsituationen i Haninge

Cykel! Alla pratar om det men vad gör vi egentligen för att fler ska cykla? Att vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser har alla förstått vid det här laget. Naturvårdsverket säger vi måste komma ner på en nivå på 1-2 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Idag ligger vi på 11 ton! 2/3 av utsläppen kommer från hushållens konsumtion. De största posterna är livsmedel boende transport Det är alltså till stor del de här tre områdena vi bör rikta vår uppmärksamhet när vi vill minska våra utsläpp. Vi har tidigare skrivit om vikten av hållbara livsmedel, vilket innebär mer vegetariskt och ekologiskt. (Det...

Sänk skatten för de med sjukersättning

  Det är vår tur nu! Så heter Vänsterpartiets senaste kampanj som startar i samband med den internationella kvinnodagen 8 mars. Syftet är att lyfta Vänsterpartiets politik som minskar de ekonomiska klyftorna. För även om det går bra för Sverige som helhet så har de tio procent som har de lägsta inkomsterna stått och stampat eller till och med minskat sina inkomster sen 2006. Andra stora grupper närmast de fattigaste har knappa inkomster, svårt att få ett fast arbete eller arbetar under orimliga arbetsvillkor. En majoritet av de fattiga långtidssjuka är kvinnor, kvinnor är också överrepresenterade på lågavlönade jobb, ungdomar och nyanlända har...

Förbjud vilda djur på cirkusar i Haninge

På kommande kommunfullmäktigemöte 6 mars så kommer Vänsterpartiets motion upp om att förbjuda vilda djur på cirkusar i Haninge. Vi vill att kommunen inte ska upplåta kommunal mark till cirkusar som har vilda djur. Kommunstyrelseförvaltningen menar att det inte går att göra det. Men Västervik kommun beslutade så sent som oktober 2016 att göra det. Istället för att ändra i de lokala kommunala ordningsföreskrifter så kan kommunen i egenskap av markägare välja att inte upplåta sin mark till cirkusar som har vilda djur. Finns det något annat parti än Vänsterpartiet som tycker att det är självklart att vi ska göra så gott vi...