Okategoriserade

Kali Jadidoleslami, undersköterska, fjärde av kandidaterna till kommunfullmäktige.

Hon anser att våld mot barn och kvinnor samt familjefrågor är det viktigaste. Det är viktigt att det finns stöd och hjälp för barn och familjer i kris. Hon anser att det behövs kunniga och kompetenta socialarbetare och psykologer för att stödja barn. Särskilda regler för skydd för barn inom familjen. Dessutom vill hon bemöta nazistiska/fascistiska och antidemokratiska partier, och framhålla det socialistiska samhällsbygget.

Nafi Cilgin, först på listan till fullmäktige

Han säger att han som lärare och socionom har ett brinnande intresse för samhällsfrågor. Jämställdhet, rättvisa och integration är grundstenarna i hans politik säger han. Plånbokens tjocklek ska inte vara den avgörande faktorn om barn ska få vad de behöver eller om ungdomar ska ha möjlighet till olika fritidssysselsättningar. Han avslutar med att säga att kort sagt så kommer han att försöka vara de svagas röst i samhället samt hävda deras rättigheter i samtliga sammanhang.

Karin Otter, socionom, står på andra plats

bland kandidaterna till fullmäktige. Hon vill värna om de resurssvaga grupperna i samhället och förstärka skolans resurser. Dessutom säger hon att hon vill öka jämställdheten inom socialtjänsten och hemtjänsten så att kvinnor får den hjälp de behöver på sina egna villkor.

Välkommen till Haningedeagen 19/8

Välkommen till Haningedagen – lördag 19 augusti kl 12.00-22.00 vid Poseidons torg och Haninge kulturhus. Underhållning, teater, utställningar, dans, musik, magi och aktiviteter för alla åldrar. Utomhus och inomhus. Läs vidare på kommunens hemsida! http://www.haninge.se/templates/Page.asp?id=13599

Aftonbladet och frånvaron av pressetik

Nu har tidningen Aftonbladet lyckats reta upp mängder med människor runt hela landet. Det har t.o.m. en startats knappkampanj – Vägra Aftonbladet. Utsikterna för att en sådan kampanj ska lyckas är givetvis försvinnande liten, men man bör likafullt från tidningens sida se på detta med största allvar. Men det är givetvis inte en knappkampanj som avgör en kvällstidnings framtid. Däremot kan läsarna i stigande utsträckning komma att rösta med fötterna, med andra ord så kan ”marknaden” bli det som avgör till kvällstidningarnas nackdel. Tidningsläsandet sjunker och folk inom branschen oroar sig givetvis för detta. Att kvällspressen drar på sig kritik...