Jämlikhet

Kommunledningen går vidare med att slå sönder föreningslivet i Jordbro

Vänsterpartiet har länge kämpat för kultur- och föreningslivet i Jordbro. Jordbros kultur- och föreningshus är navet i deras arbete. Det är i princip den enda öppna mötesplatsen som invånare och föreningar kan anordna aktiviteter i.

Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade mot ett uppdrag att riva huset i kommunstyrelsen. Vi har också skrivit en motion där vi säkerställer att Jordbros invånare och föreningar lyssnas på och har tillgång till ett kultur- och föreningshus.

Föreningarna har blivit lovade att ett nytt kultur- och föreningsliv ska stå på plats innan det gamla rivs. Vänsterpartiet tycker att det är en självklarhet att inte riva nuvarande kultur- och föreningshus innan ett nytt är på plats.

Det är inte bara Vänsterpartiet som vill behålla Jordbros kultur- och föreningsliv. Många invånare vill göra det och har skickat in många medborgarförslag om att behålla huset.

Ett av många inlägg vi har gjort om Jordbros kultur- och föreningshus

Men nu så går kommunledningen vidare med detaljplanen Jordbro etapp 1 som är spiken i kistan för kultur- och föreningshuset. Vänsterpartiet har kritiserat ordningen för utvecklingen i Jordbro.

Utvecklingen av Jordbro sker i tre etapper: etapp 1, etapp 2 och etapp 3. Det dumma i den här ordningen är att det är i etapp 2 som ett nytt kultur- och föreningshus ska byggas.

Därför lade vi ett eget förslag i kommunstyrelsen där vi föreslår att arbetet med etapp 2 ska prioriteras och att man inte går vidare med etapp 1 och rivning av Jordbro kultur- och föreningshus förrän ett nytt kultur- och föreningshus är på plats. Det är också det som föreningar och jordbrobor själva har sagt till oss är en bra ordning.

Tyvärr var det inget annat parti som röstade för vårt förslag.

Det som är intressant är att kommunledningen har lyft Jordbro centrum som osäker plats som argument för att gå vidare med etapp 1 och med att riva kultur- och föreningshuset. Men det är först i etapp 3 som man planerar att göra något annat med nuvarande centrumbyggnader.

Detaljplanen kommer upp till beslut i kommunfullmäktige 2020-06-08.

Om detaljplanen röstas igenom i kommunfullmäktige kommer det att innebära att Jordbro kommer att stå utan ett kultur- och föreningshus i flera år. Föreningslivet i Jordbro riskerar att slås ut helt och kanske inte kommer att återhämta sig.

Kopiera länk