Äldreomsorg

Arbetsmiljöverket slår ned på kommunens arbetsschema

Öppet möte om äldreomsorgen 15/10

Den 15 oktober hade Vänsterpartiet ett öppet möte i Kulturhuset om äldreomsorgen. Det var välbesökt av både anställda, pensionärsorganisationer och anhöriga.

Många saker har tagits upp om äldreomsorgen, men en fråga som verkligen varit i centrum från våren 2019 och fram åt är arbetsmiljön för personalen och inte minst frågan om de dåliga arbetstiderna med bl a 12-timmarspass.

Både Mitt i Haninge och Kommunalarbetaren har skrivit om 12-timmarspassen.

I somras gjordes en rad inspektioner av Arbetsmiljöverket och det kom mycket kritik från Arbetsmiljöverket mot bl a chefernas kompetens i arbetsmiljöfrågor och om att man var dåliga på att samarbeta med skyddsombuden. Det tog Vänsterpartiet upp i både Mitt i Haninge och i kommunfullmäktige.

Hot om vite på 50 000 kr

Redan dagen efter vårt offentliga möte fattade Arbetsmiljöverket ett nytt beslut om arbetsmiljön i Haninge. Arbetsmiljöverket hotar Haninge kommun med ett vite om 50 000 kr om man inte åtgärdat problemen innan årsskiftet.

Arbetsmiljöverkets beslut och inspektionsmeddelanden är offentliga handlingar, så vill man ta del av detta kontaktar man bara [email protected]

Denna gång gällde det specifikt om arbetstidens förläggning och de långa arbetspassen, efter en inspektion på Johanneslunds äldreboende – en inspektion som hade påkallats av Kommunals skyddsombud.

Med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut  har Vänsterpartiets Åsa Bååth ställt en interpellation till Martin Strömvall (KD), ordförande för äldrenämnden i Haninge kommun.

Åsa Bååth (V)

Med anledning av nya alarmerande inspektioner från Arbetsmiljöverket (ärendenummer 2019/028783 med beslut fattat 2019-10-16)  vill vi ställa följande frågor till äldrenämndens ordförande, Martin Strömvall (KD):

  1. Arbetsmiljöverket har hotat kommunen med ett vite på 50 000 om kommunen inte lever upp till arbetsmiljölagens krav om god arbetsmiljö på Johanneslunds äldreboende innan årsskiftet. Vad är kristdemokraten Martin Strömvalls prognos i ärendet; kommer kommunen vara tvungen att betala vitet eller kommer kommunen lyckas följa arbetsmiljölagen?
  2. Arbetsmiljöverket har krävt att kommunen ska göra en riskanalys avseende de arbetstider och scheman kommunen infört på äldreboendet. Varför gjorde man ingen ordentlig riskanalys innan man införde de nya arbetstiderna?
  3. Till arbetsmiljöverket har kommunen lovat att ”undersöka under vilka omständigheter långa arbetspass inte ska, eller kan, förekomma utifrån bedömda arbetsmiljörisker”. Har undersökningen resulterat i att långa arbetspass inte ska, eller kan, förekomma?
  4. I inspektionsmeddelandet klagar arbetsmiljöverket på att kommunens dokumentation kring arbetsmiljön ”är i varierande grad konkret och delvis i form av frågor”. Hur ser den nuvarande kompetensnivån ut bland de chefer som har uppgifter inom arbetsmiljöområdet?
  5. Hur ofta genomförs APT (arbetsplatsträffar) och skyddsronder på Johanneslunds äldreboende?
  6. I inspektionsmeddelandet är arbetsmiljöverket oroade över ”att information om brister inte alltid når arbetsgivaren”. Hur säkerställer kommunen att information om brister i arbetsmiljön når rätt befattningshavare i organisationen och att den befattningshavaren har kompetens, befogenheter och resurser att åtgärda bristerna?

Åsa Bååth, ledamot av kommunfullmäktige och äldrenämnden

Martin Strömvall kommer besvara interpellationen på kommunfullmäktige den 9 december.

Läs även: Nu sätter vi stopp för 12-timmarspassen

Kopiera länk