Jämlikhet

Många medborgarförslag om att behålla Jordbro kultur- och föreningshus

Stödet för att ha kvar Jordbro kultur- och föreningshus är starkt. Föreningarna bedriver ett viktigt arbete där och många barn i Jordbro kommer att förlora sina möjligheter till att utöva sin idrott.

Både Jordbro Uniteds grundare Lina Abrahamsson och Panetoz-profilen Pa Modou Badjie har sagt att politikerna har lovat att ett nytt kultur- och föreningshus ska stå på plats innan man river det gamla. Det här har också bekräftats av f.d. kommunpolitikern Raymond Svensson (C) i en intervju i Svenska Dagbladet.

Artikel Mitt i Haninge 2019-05-01

Trots att politikerna lovat att ett nytt hus ska stå på plats innan det gamla rivs så röstade alla partier bortsett från Vänsterpartiet igenom ett uppdrag till Tornberget om att riva huset.

Vänsterpartiet har lagt en motion om att behålla Jordbro kultur- och föreningshus.

Många medborgarförslag

På kommunfullmäktiges möte i december inkom det tre medborgarförslag om Jordbro kultur- och föreningshus:

Låt bli att riva Jordbro kulturhus

Låt Jordbro föreningshus vara kvar

Vi invånare i Jordbro behöver vårt kultur- och föreningshus

På kommunfullmäktiges möte i november hade också ett medborgarförslag inkommit:

Behåll Jordbros kulturhus till ett nytt står klart

De som skrivit medborgarförslagen tar i mångt och mycket upp samma saker. För följer några av de aspekter de tar upp:

 • Politikerna i Haninge vänder Jordbro ryggen
 • Jordbro är klassat som ett utsatt område och att då ta bort barn och ungdomars mötesplats som gör fritiden meningsfull kan få förödande konsekvenser
 • Jordbro kultur- och föreningshus är en viktig plats för att möjliggöra jämlik tillgång till fritidsaktiviteter oavsett familjens inkomst
 • Barn och unga i Jordbro har inte råd med dyra avgifter
 • Politikerna hade lovat att ett nytt kultur- och föreningshus skulle stå på plats innan man river det gamla
 • Bygg nytt om det finns pengar men låt det gamla huset stå kvar tills det nya är färdigt
 • Det är viktigt att involvera invånarna i Jordbro i arbetet med att utveckla stadsdelen
 • Att riva det nuvarande kultur- och föreningshuset innan något nytt är på plats kommer att ha negativa sociala
  och kulturella konsekvenser
 • Många är oroliga över att det inte kommer komma något nytt kulturhus över huvud taget
 • Det är mer miljövänligt och ekonomiskt att renovera istället för att riva och bygga nytt

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är på tiden att lyssna på invånarna i Jordbro och föreningarna som är aktiva i Jordbro kultur- och föreningshus: låt inte Jordbro stå utan ett kultur- och föreningshus!

Kopiera länk