Äldreomsorg

Flera av Vänsterpartiets Corona-förslag genomförs

När det stod klart att Corona skulle bli en kris och påverka kommunen ordentligt så har Vänsterpartiet kommit med konkreta förslag, både som konkreta politiska förslag som vi har lagt fram och förslag som vi lyft i samtal med de andra partierna.

Vi har också skrivit på vår hemsida om hur äldreomsorgen påverkas, vi har publicerat brev från personal i äldreomsorgen, vi lyfter civilsamhällets krav i Corona-krisen, vi samtalar med personal i skolan om hur de påverkas och vi har lyft situationen för hemlösa. På vår facebook-sida publicerar vi flera intervjuer med civilsamhället och facket.

På kommunfullmäktigemötet 2020-04-14 så lade vi i Vänsterpartiet ett tilläggsförslag med flera punkter. Det handlade dels om att förenkla för lokala näringslivet men tyngdpunkten låg vid sociala insatser och att förenkla för elever. De punkterna var:

 • Ge i uppdrag till social- och äldreförvaltningen att under Corona-krisen inte ställa krav gällande försörjningsstöd som kan öka smittspridningen, exempelvis krav på aktiviteter som försvårar social distansiering och begäran av sjukintyg som belastar sjukvården.
 • Ge i uppdrag till social- och äldreförvaltningen att ställa lägre krav på försörjningsstöd så att även företagare ska kunna söka försörjningsstöd, utan att först ha avvecklat företaget i likhet med hur Stockholm har gjort.
 • Uppdra till Haninge Bostäder att införa hyresreduktion eller avbetalningsplaner för hyresgäster som får svårt med hyran, istället för vräkning.
 • Ge i uppdrag till social- och äldreförvaltningen att höja försörjningsstödet för de föräldrar som har barn hemma som inte längre får mat i skolan i relation till de ökade levnadsomkostnaderna.
 • Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ge extra stöd till de elever som behöver studera på distans. Exempelvis kompensation för ökade matkostnader pga slopad skollunch, kostnader för skolmaterial, bredband och andra studierelaterade kostnader.
 • Ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att öka stödet till Haninges kvinnojour och utöka antalet fältsekreterare
 • Ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att ge extra stöd till personer i hemlöshet, speciellt hjälp till bostad, mat, hygien och sanitet.
 • Ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att ge extra stöd till ideella organisationer som hjälper personer i en utsatt situation.

Varje vecka får gruppledarna för de politiska partierna i kommunfullmäktige information från förvaltningarna i kommunen. Inför de mötena kan vi skicka in frågor och förslag, något vi i Vänsterpartiet gör flitigt.

På senaste mötet fick vi glädjande besked. Flera av Vänsterpartiets förslag genomförs nu!

 • Skolrestaurangerna har öppnat på gymnasieskolorna. (I början av krisen stängdes de). Det betyder att de gymnasieelever som blivit av med sin lunch nu får tillbaka den. Vänsterpartiet lyfte den här frågan väldigt tidigt. Detta är något som även Haninge frivilliga familjehem har krävt. Tyvärr så har kommunikationen inte varit tydlig kring det här så många elever vet inte om att möjligheten finns så det finns mer jobb att göra.
 • Kraven på försörjningsstöd sänks under en begränsad tid. Det innebär att man får dispens från att sälja bostadsrätt eller företag för att få försörjningsstöd.
 • Extra stöd har införts inom gymnasie- och vuxenutbildningen för de som nu måste studera på distans. Det här är något vi har föreslagit. Det har blivit ett stort tapp på elever i SFI.

Det är tråkigt att inget annat parti röstade för våra förslag i kommunfullmäktige. Men det är mycket glädjande att man nu tar till sig av våra förslag och genomför dem!

I dessa tider så visar det sig tydligt att det är välfärdens arbetare som håller ihop samhället. Och det är också tydligt att de som redan är mest utsatta drabbas hårdast. Därför är det viktigt att vi nu rustar välfärden med fler arbetare och skapar mer trygghet och jämlikhet som gynnar alla invånare, men speciellt de mest utsatta.

Kopiera länk