Feminism

Vänsterpartiet tar fajten mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Vänsterpartiet tar fajten för jämställdhet och frihet men kommunledningen vill skjuta på arbetet.

På kommunfullmäktigemötet 2021-05-10 röstade Vänsterpartiet bifall till en motion från M om att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck och röstade samtidigt bifall till Vänsterpartiets tilläggsförslag om att kartlägga hur covid-19-pandemin har påverkat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. En majoritet i kommunfullmäktige stödde motionen och Vänsterpartiets tilläggsförslag.

Tyvärr så ville kommunledningen hellre skjuta upp arbetet ännu längre och drev igenom en minoritetsåterremiss (då räcker det med 1/3 av rösterna i kommunfullmäktige för att skicka tillbaka ärendet). Detta trots att ett enigt kommunfullmäktige röstade igenom en kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket på kommunfullmäktigemötet 2017-11-06.

Vänsterpartiet har flera gånger uppmärksammat just frågan om hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor vilket kan läsas i följande inlägg:

Tillsammans sätter vi stopp för mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor och hedersvåld under Covid-19-pandemin

Så jobbar vi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck och våld

Vänsterpartiet anser att hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor måste bekämpas. Pandemin har förvärrat båda samhällsproblemen.

Att våldet har blivit värre under krisen råder det ingen tvekan om. Haninge Kvinnojour vittnar om att de har fått ta emot nästa dubbelt så många samtal under pandemin.

Vi har de senaste veckorna kunnat läsa om flera kvinnor som mördas av män som de haft en nära relation med. Det här är i sig tyvärr inget nytt.

Olga Persson, ordförande för Unizon, skriver appropå Brottsförebyggande rådet (Brå) släpp av den officiella kriminalstatistiken för pandemiåret 2020:

“Pandemin har drabbat kvinnor hårt. FN beskriver det som en jämställdhetskris och uppskattar att våldet mot kvinnor har ökat med 20-30 procent under pandemin. Mäns våld är i sig en pandemi i pandemin”

Ett av kraven de har för att bekämpa mäns våld mot kvinnor är:

“Avsätt långsiktiga, flexibla resurser till kvinno- tjej och ungdomsjourer så att vi kan arbeta utifrån våra expertkunskaper.”

Jämställdhetsmyndigheten skriver appropå våldsutsattheten i samband med covid-19:

“Utbrottet och spridningen av det nya coronaviruset covid-19 är en global kris som medför risker för människors liv och hälsa. Pandemin påverkar hela samhället. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så riskerar situationen att förvärras.

Samhällets insatser för att förhindra och minska smittspridning under covid-19, genom bland annat olika restriktioner, medför en ökad isolering. För redan utsatta grupper, främst barn och kvinnor, innebär det en ökad risk att utsättas för våld. Isolering kan även innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser.”

Jämställdhetsmyndigheten lyfter följande viktiga aspekter för kommuner att tänka på med anledning av covid-19 och risk för ökad våldsutsatthet:

 1. Utveckla och förbättra informationen
 2. Utveckla nya arbetssätt för att nå utsatta
 3. Sprid information om kommunens stödinsatser och olika stödlinjer
 4. Ställ frågor om våld
 5. Erbjud stöd och hjälp för alla i risk för våld
 6. Stärk samverkan
 7. Agera för långsiktighet och uthållighet
 8. Alla kommuners ansvar

SKR föreslår flera saker på sin hemsida till kommunerna. Några är:

 • Ta kontakt med kvinnojourerna och se vilket stöd som finns att få. Organisationerna Unizon och Roks har skalat upp jourernas verksamhet med anledning av pandemin, och har uttryckt önskemål att stärka samverkan med kommunerna.
 • Om det finns en stödverksamhet för våldsutövare i länet eller kommunen, prata med dem om beredskap och möjlighet att utöka öppettider för att nå de som behöver stöd att förändra sitt beteende.

Utifrån de förslagen så bör Haninge verkligen kontakta Haninge Kvinnojour och Manscentrum.

Rädda barnen har i sin rapport “Allt jag inte får göra” delat vittnesmål från ungdomar under pandemin.

Under de första veckorna av pandemin ställde Rädda Barnens stödchatt för hedersrelaterat våld och förtryck snabbt om. Öppettiderna dubblerades och nu, drygt ett år senare, är resultatet tydligt. De tog emot rekordmånga samtal och samtalsämnena blev allt mer allvarliga. När fritidsaktiviteter ställts in och skolan i många fall övergått till distansutbildning har barn och unga gått miste om sina fristäder och tvingats tillbringa mer tid hemma med sina förövare.

I ett urval av vittnesmålen:

 • Emmas föräldrar har precis fått veta att Emma har en relation med en tjej. “De tvingar mig att gå och prata med ledaren i församlingen”, berättar Emma. Eftersom homosexualitet inte är tillåtet i församlingen vet Emma att ledaren kommer att övertala henne att gifta sig med en kille.
 • Gina är 17 år och identifierar sig som transperson. Men hennes pappa, mamma och mammans släkt hotar att döda henne om hon lever ut sin identitet.

Vänsterpartiet vill se ett slut på det hedersrelaterade våldet och förtrycket och anser att förekomsten av detta samhällsproblem ska kartläggas. Detta är något som en enig kommunfullmäktige även tidigare har beslutat om. Men ingenting har hänt. Därför röstade vi ja till motionen från Moderaterna.

Vi anser också att våldet i nära relationer måste kartläggas och att vi tar vara på de erfarenheter som Haninge Kvinnojour och Manscentrum har.

Socialnämnden beslutar på nämndmötet 2021-02-16 att be kommunfullmäktige att ge uppdrag om att göra en kartläggning av våld i nära relation, däribland hedersrelaterat våld och förtryck i Haninge med anledning av Covid-19-pandemin. Men tyvärr var detta inget som kommunledningen ville göra, i så fall hade de kunnat ange det som förslag till beslut. Därför lade vi i Vänsterpartiet ett tilläggsförslag på kommunfullmäktiges möte:

“Socialnämnden ges i uppdrag att göra en kartläggning av hur pandemin har påverkat våld i nära relation och i  hedersrelaterat våld och förtryck, samt förslag på åtgärder utifrån kartläggningen. Haninge Kvinnojour och Manscentrum ska bjudas in att bidra med erfarenheter och synpunkter. Kartläggningen ska vara klar 2022-05-01”

Trots detta så ville inte kommunledningen rösta bifall till motionen eller till Vänsterpartiets tilläggsförslag utan valde att minoritetsåterremittera ärendet. Vi får se hur lång tid det tar innan frågan kommer tillbaka till kommunfullmäktige. Det är tråkigt för arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan inte vänta.

Läs mer:

Mäns våld mot kvinnor och hedersvåld under Covid-19-pandemin

Tillsammans sätter vi stopp för mäns våld mot kvinnor

Så jobbar vi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck och våld

Värna Haninge kvinnojour

Manscentrum bedriver viktigt arbete

Feministiskt självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq

Motion från Vänsterpartiet – inför en jämställdhetsmiljon

Kopiera länk