Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Haninge

Cykelsituationen i Haninge

Cykel! Alla pratar om det men vad gör vi egentligen för att fler ska cykla? Att vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser har alla förstått vid det här laget. Naturvårdsverket säger vi måste komma ner på en nivå på 1-2 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Idag ligger vi på 11 ton! 2/3 av utsläppen kommer från hushållens konsumtion. De största posterna är livsmedel boende transport Det är alltså till stor del de här tre områdena vi bör rikta vår uppmärksamhet när vi vill minska våra utsläpp. Vi har tidigare skrivit om vikten av hållbara livsmedel, vilket innebär mer vegetariskt och ekologiskt. (Det...

Mer ekologisk och vegetarisk mat för klimatet och hälsans skull

Förra måndagen (2016-12-05) var det ett långt kommunfullmäktigemöte. Vi diskuterade byggandet av bostäder till nyanlända i kommunen och Vänsterpartiet lämnade också in en motion om att bygga kollektivhus i allmännyttan. Men vi gjorde mer än så! Alexandra Anstrell (M) hade ställt en interpellation (fråga) till kommunalrådet Annica Hjerling (MP) om ekologisk mat och om det var bra att vi hade ett mål på ekologisk mat. Annica Hjerling gav ett bra svar men vi i Vänsterpartiet tycker frågor om miljö och klimat är väldigt viktiga. Därför gick Samuel Skånberg (V) upp och deltog i debatten. Varför engagerar sig Vänsterpartiet i klimatfrågor? Det är ju egentligen en självklarhet. Om...

Bygg kollektivhus i allmännyttan

Vi har en skriande bostadsbrist i Haninge och i Stockholm. Bristen på hyresrätter är extra akut. Det är extra viktigt att det finns en god tillgång på hyresrätter. Varför? Jo, för att alla har möjlighet till att bo i en hyresrätt. Alla har inte råd att ta lån för en bostadsrätt eller har föräldrar som kan gå i borgen för en. Därför är det viktigt med hyresrätter med rimliga hyror. Det är också bra för samhället och bostadsområdet med en bra grannsamverkan och gemenskap. Allt detta främjas med byggandet av kollektivhus, flerbostadshus med vanliga hyreslägenheter i olika storlek men där det också...

Interpellation om krisberedskap i kommunen

Vi lever i en sårbar tid. Olika system är tätt sammankopplade och beroende av varandra. När ett system får problem, vare sig det är strömavbrott, brist på drivmedel eller köer på vägar, så får det påverkan på andra system. Vi vill att Haninge kommun ska vara motståndskraftigt mot störningar och att vi inte i onödan är sårbara. På grund av detta så ställde vi i Vänsterpartiet en interpellation, skriftlig fråga, till kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S). Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) om krisberedskap i kommunen I början av september i år kan vi läsa om att landstinget i...