Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Haninge

Inspirerande tal och intressanta frågor då Jonas Sjöstedt besökte Jordbro

    Förra veckan höll Vänsterpartiet Haninge ett öppet möte i Jordbro Nya Kulturhus. Inbjudna gäster var partiordförande Jonas Sjöstedt och spoken word-artisten Elelta Elnam från Jordbro. Efter fikat hälsade föreningens ordförande Carina Wellton alla välkomna. Hon berättade kort om några av de förslag som Vänsterpartiet Haninge fått igenom i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Bl.a. de 200 klimatsmarta och billiga hyreslägenheter som nu varje år ska byggas i Haninge. Det byggs på många ställen i Haninge och det byggs mycket, men vi i Vänsterpartiet anser att det till stor del är fel sorts bostäder som produceras. Det är bostadsrätter och hyresrätter med...

Detaljerad information om Haninges klimat- och miljöpolitiska program

På kommunfullmäktige 2017-10-09 antogs det klimat- och miljöpolitiska programmet. Här kan du läsa de konkreta målen som programmet innehåller. Programmet går att ladda ner här i sin helhet. Fossilfria resor och transporter Mål Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025. I Haninge är alla resor och transporter fossilfria år 2030. Etappmål År 2020 har andelen köpt fossilfritt bränsle ökat till totalt 50 procent. Indikator: Andel inköpt fossilfritt bränsle (procent). År 2025 har andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökat till 55 procent av färdmedelsfördelningen. Indikator: Färdmedelsfördelning i Haninge enligt resvaneundersökningen (RVU) Stockholm. År 2022 har antalet publika laddplatser och...

Vänsterpartiet har fått igenom viktiga miljö- och klimatmål

Idag röstade vi igenom det klimat- och miljöpolitiska programmet för Haninge kommun! Vänsterpartiet har suttit med i Hållbarhetsberedningen som lade fram förslaget till programmet. Det är det förslaget som nu har röstats igenom. Vi har varit väldigt aktiva i processen, varit närvarande på alla möten (vissa partier var där endast ett fåtal gånger) och fått igenom flera förslag som annars inte hade kommit med.   Arbetet att ta fram programmet har gått bra! Vi har haft olika ingångar och tryckt på olika saker men i stort har det varit samsyn. Vissa partier ville försvaga programmet i olika avseenden och göra...

Motionsverkstad och pizza

  OBS! Annan pizzeria än den som stod i medlemsutskicket i september! Karta till pizzerian Det kan kännas tidigt att komma ut med ett förslag till valplattform redan ett år före valet. Vi är först med det av alla partier! Men det finns några rätt tydliga skäl till det: Vänsterpartiet kanske är det parti som bryr sig mest om att demokrati ska råda. För oss är det viktigt, inte bara att medlemmar i partiet skall ha inflytande och tid att diskutera, utan att fler personer skall veta vad Vänsterpartiet vill och gör. Nu startar vi en bred diskussion om hur...

Träffa Jonas Sjöstedt i Haninge

Jonas Sjöstedt kommer till Haninge måndagen den 23/10, kl 18:00. Passa på att träffa, lyssna till och diskutera med Vänsterpartiets partiledare, som kommer prata om hur vi kan få en ekonomi för alla, inte bara för de rikaste. Lyssna också till Elelta Elnam från Jordbro läser sina egna spoken word-texter. Välkommen till aulan i Jordbro kultur- och föreningshus. Länk till eventet på Facebook.